Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Druhý list Korinťanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  Záložky

  O paľikeriben

  1 Me o Pavol, le Devleskera voľatar apoštolos le Ježišoskero Kristoskero, the o phral o Timoteus, pisinas le Devleskera khangerake andro foros Korint the savore sentne manušenge andre caľi Achaja: 2 Mi del tumen o Del, amaro Dad, the o Raj, o Ježiš Kristus, peskero lačhipen the o smirom.

  O Pavol paľikerel le Devleske

  3 Paľikeras le Devleske, so hin o Dad amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero. Ov hin o lačhejileskero Dad the o Del, kastar avel savoro radišagos. 4 Ov amen del o radišagos andre savore amare pharipena. Avke paľis the amen šaj das ole radišagostar, so chudňam le Devlestar, avre manušen andre lengere pharipena. 5 Bo avke sar aven pre amende but pharipena le Kristoskere, avke aven the but radišagi le Kristostar. 6 Te amen avke cerpinas, oda hin prekal tumaro radišagos the zachrana. A te hin amen radišagos, ta the tumen hin o radišagos. Oda radišagos tumen del zor te ľikerel avri the te zľidžal ola pharipena, so the amen zľidžas. 7 Amen igen pačas pal tumende, bo džanas, hoj avke sar san jekhetane amenca andro pharipena, avke avena jekhetane amenca the andro radišagos. 8 Amen kamas phralale, hoj te džanen pal o pharipen so amen sas andre Azija. O pharipen so pre amende avľa sas ajso baro - bareder sar amari zor - imar aňi na pačahas hoj oda predživaha. 9 Imar peske gondoľinahas, hoj ode meraha. Ale oda pes ačhiľa vaš oda, hoj pes te na mukas korkore pre peste, ale pro Del so uštavel le mulen. 10 Ov amen cirdňa avri andral kajso baro meriben a mek amen the cirdela. Pre leste pes mukas, hoj ov amen mek cirdela avri 11 a the tumen ke oda pomožinen tumare modľitbenca vaš amenge. Vaš oda, bo but džene pes vaš amenge modľinenas, but manuša paľikerna vaš o lačhipen so chudňam.

  Našči avle andro Korint

  12 Bo amaro lašariben hin kada: Amaro jilo amenge sikavelas, hoj dživahas andro svetos sentnes the andro žužipen le Devleskero a maškar tumende meksa buter. Amen na dživahas le manušeskera goďaha, ale le Devleskere lačhipnaha. 13 Se na pisinas tumenge vareso aver, ale ča oda so genen, abo imar mište achaľon. A pačav, hoj mek achaľona savoro. 14 Imar amen vareso achaľiľan, hoj andro džives amare Rajeskero le Ježišoskero, sam amen tumaro lašariben a tumen amaro. 15 Andre kada pačaben kamňom te avel sigeder ke tumende, hoj te aven duvar požehňimen. 16 Paľis khatar tumende kamňom te predžal andre Macedonija a andral e Macedonija te avel pale ke tumende, hoj mange te pomožinen te džal andre Judsko. 17 Te oda me kamňom, kerďom oda bi o gondoľišagos? Abo te man rozgondoľinav, rozgondoľinav man mandar, hoj jekhvareste phenav the “He” the “Na”? 18 Avke sar o Del ačhel pre peskero lav, avke the mire lava ke tumende na sas the “He” the “Na”. 19 Bo o Čhavo le Devleskero, o Ježiš Kristus, pal savo tumenge amen vakerahas - me, o Silvan the o Timoteus - na sas the “He” the “Na”, ale oda sas furt “He” andro Ježiš. 20 Bo savore lava so amen o Del diňa hine andro Ježiš “He” a vaš oda andro Ježiš phenas “Amen” - le Devleske pre slava. 21 Ale o Del hin oda ko amaro pačaben zoraľarel jekhetane tumenca andro Kristus. Ov amen pomazinďa 22 the zapečaťinďa a diňa le Duchos andre amare jile, sar zaloha le bare počiňibnastar so chudaha. 23 O Del mange hin švedkos, bo prindžarel miro jilo, hoj na avľom andro Korint, bo na kamňom tumen te dukhavel. 24 Se na sam o raja upral tumaro pačaben, ale ola so tumenge jekhetane pomožinen andro radišagos, bo tumen ačhen andro pačaben.
  Druhý list Korinťanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)