Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Druhý Petrov list
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3

  Záložky

  O kresťanos hino kidlo avri

  1 Me o Šimon Peter, o otrokos the o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero, pisinav olenge so chudle ajso pačaben sar the amen, amare čačipnaskere Devlestar the amare Spasiťeľistar le Ježišostar Kristostar. 2 O lačhipen le Devleskero the o smirom mi rozbarol maškar tumende andre oda, hoj čačes te prindžaren le Devles the le Ježiš, amare Rajes. 3 Le Devleskeri zor amen diňa sa so amenge kampel, hoj te dživas avke sar ov kamel. Diňa amenge oda akor, sar prindžarďam oles so amen vičhinďa avri peskera slavaha the zoraha. 4 A prekal oda amen o Del diňa lav, hoj chudaha igen bare the barvale dari. Ole darenca amen ela kotor pre leskero devľipen a šaj denašaha het le svetoskere džungipnastar. E nalačhi žadosca amen cirdel andre oda džungipen. 5 Ipen vaš oda, den avri pre oda savori zor a prithoven kijo pačaben o žužipen a andro žužipen o prindžaripen. 6 A andre oda prindžaripen prithoven o zľikeriben a andro zľikeriben o avriľikeriben a andro avriľikeriben o dživipen so hin le Devleske pre dzeka. 7 A andre oda dživipen prithoven o lačhipen kijo phrala a andro lačhipen kijo phrala o kamiben le Devlestar. 8 Te kada savoro tumen hin a barol oda andre tumende, ta avena ajse so anen e hasna bo prindžaren amare Rajes le Ježiš Kristus. 9 Bo oda, kas nane kala veci, hino koro, na dikhel dur a bisterďa pre oda, hoj sas obžužardo peskere binendar so varekana kerelas. 10 Vaš oda, mire phralale, keren sa prekal oda hoj te aven zoraleder andre oda pre soste san vičhimen the kidle avri, bo te kada kerena, šoha ( ňikda) na perena 11 a avke tumen igen šukares prilena andro večno kraľišagos amare Rajeskero the Spasiťeľiskero le Ježišoskero Kristoskero. 12 Vaš oda tumenge ada kamav furt te leperel, the te oda džanen a imar san zorale andro čačipen so priiľan. 13 Medik som andro kada ťeloskero stankos, dikhel pes mange oda mište, hoj tumenge te leperav kala veci, 14 bo džanav hoj imar kada stankos maj omukava, sar mange oda diňa te džanel amaro Raj o Ježiš Kristus. 15 A kerava sa prekal oda, hoj tumenge te leperen kala veci sar imar me ade na avava.

  O Peter dikhľa le Ježišoskeri zor

  16 Sar tumenge vakerahas pal e zor the pal oda, hoj amaro Raj o Ježiš Kristus avela, ta na gondoľinahas peske avri varesave paramisa. Bo korokore peskere jakhenca dikhľam savo baro hino. 17 Se chudňa le Dadestar le Devlestar e pačiv the o baripen sar avľa pre leste andral e Bari Slava kada hangos: “Kada hino miro Čhavo kas kamav, lestar man hin o radišagos.” 18 Amen šunďam oda hangos, so avľa tele andral o ňebos, sar leha samas pre oda sentno verchos. 19 Kada amen diňa mek buter pačaben andre oda so vakerenas o proroka. A mište keren hoj tumen zadikhen pre oda prorocko lav, bo hino sar e momeľi so labol andro kaľipen, medik na avela o džives a e tosarutňi čercheň tumenge na anela o nevo svetlos andro jile. 20 Ale savorestar nekbuter mušinen te achaľol oda, hoj aňi jekh proroctvos andral o pisimen Lav le Devleskero našči achaľol o manuš korkoro. 21 Bo o proroctvos šoha ( ňikda) na avľa andral e voľa le manušeskeri, ale o manuša andro Del vakerenas avke sar len ľidžalas o Sentno Duchos.
  Druhý Petrov list
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)