Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
List Hebrejom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  Záložky

  O Del prevakerďa prekal peskero Čhavo

  1 Varekana čirla o Del vakerelas kije amare dada buterval the but sposobenca prekal o proroka, 2 ale akana andre kala ostatne dživesa prevakerďa prekal peskero Čhavo. Le Čhaha kerďa sa so hin pro ňebos the pre phuv a ačhaďa les upral savoreste. 3 O Čhavo sikavel le Devleskeri slava a hino ipen ajso sar o Del a savoro ľikerel peskere zorale laveha. Sar dokerďa oda, hoj obžužarďa le manušen le binendar, bešľa peske andro ňebos pal e čači sera le Nekzoraledere Devleske. 4 Ov ačhiľa bareder sar o aňjela, se oda nav, so les o Dad diňa, hin bareder sar lengero. 5 Se o Del šoha ( ňikda) na phenďa ňisave peskere aňjeloske: “Tu sal miro Čhavo, adadžives ačhiľom tiro Dad.” A pale avrether phenel o Del: “Me avava leskero Dad a ov ela miro Čhavo.” 6 Sar o Del anďa andro svetos peskere Čhas, so uľiľa ( pes narodzinďa) ešebno, phenďa: “Savore aňjela mušinen anglal leste te banďol.” 7 Pal o aňjela o Del phenel: “Ov kerel peskere aňjelendar balvaja a peskere služobňikendar jagale jaga.” 8 Ale pal o Čhavo phenďa o Del: “Tiro tronos, ó Devla, hin pro furt a kraľineha čačipnaskeres! 9 Zakamňal tut andro čačipen a našči avri ačhes o nalačhipen, vaš oda tut o Del, tiro Del, pomakhľa le oľejoha a diňa tut bareder radišagos sar olen, so hin tuha.” 10 Ov the phenďa: “Tu, Rajeja, anglal savoreste kerďal e phuv a tire vastenca kerďal o ňebos. 11 On našľona a sa phurona sar o uraviben, ale tu aveha furt. 12 Tu len pačareha andre sar o plašťos a čerinena pes sar o gada, ale tu sal furt jekh a tire berša šoha na preačhena.” 13 Se o Del šoha na phenďa ňisave aňjeloske: “Beš tuke pal miri čači sera, medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” 14 Akor ko hine o aňjela? On hine o duchi so služinen le Devleske a hine bičhade lestar te pomožinel le manušenge so prilena o spaseňie.
  List Hebrejom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)